shopify
analytics tool

Vasile Ghica- pedagog şi autor de aforisme

Vasile Ghica - Pedagog şi autor de aforismePedagog şi autor de aforisme, născut în comuna Priponeşti, din judeţul Tutova, pe 8 noiembrie 1940.
După terminarea Liceului „Gh. Roşca-Codreanu” din Bârlad, studiază la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, pe care o absolvă în anul 1965.  A funcţionat ca profesor de limba şi literatura română la şcolile din Matca şi Tecuci. Multă vreme a îndeplinit funcţia de inspector şcolar pentru zona Tecuciului şi pe cea de expert al Casei Corpului Didactic din Galaţi.   A colaborat la publicaţii precum „Viaţa liberă”, „Ateneu”, „Flacăra”, „Porto-Franco”, „Glasul Tecuciului” ş.a.    S-a remarcat prin câteva excelente cărţi cu caracter educativ: „Diriginţii despre educaţie” (în colaborare), „Un posibil manual de dirigenţie”, apărut deja în două ediţii (1998 şi 1999), şi un „Ghid de consiliere şi orientare pentru învăţământul primar” (2000).    Este autorul a 3 cărţi de aforisme pline de savoare şi umor: „Surâsuri migdalate” (1989), „Cristale de fum” (1991) şi „S.O.S. iubirea!” (1995). Totodată, o selecţie a acestora a apărut în două ediţii bilingve.